Samen een potje Stratego spelen?

blog foto

Is strategie hetzelfde als missie?

Het woord strategie is ontstaan vanuit het Griekse woord: strategos (militair leider of generaal) dat weer afstamt van de woorden stratos (leger) en agos (leiden). Strategie werd dan ook gezien als de ‘kunst’ van de generaal.

Maar wat is strategie nu eigenlijk? Strategie geeft richting en houvast in keuzes om dingen wel of juist niet te doen. Het is ook leidend bij de aanpak en het proces waarop doelen bereikt gaan worden. Essentieel dus voor een goed rendement, wat je doelstelling ook is.

De missie is het fundament onder de organisatie en de visie is de manier hoe je de missie laat bewegen. De visie bevat meestal ook de doelstellingen die behaald willen worden. Doelstellingen die logischerwijs voortvloeien uit de visie, ook wel de strategie genoemd.

 

Wat is het doel van de strategie?

Strategie is de manier waarop een organisatie op lange termijn haar doelstellingen realiseert. Het is de weg die een organisatie bewandelt, een koers die het bedrijf heeft uitgezet om daarmee de gestelde doelen te gaan bereiken.
 
De strategische visie omschrijft hoe de elementen uit de missie en visie gerealiseerd zullen worden. Door doelstellingen en concrete stappen te omschrijven. Kortom dit is het doelstellingskader en die vertrekt dus vanuit je missie en visie.

Volgens Michel Porter (hoogleraar aan de Harvard Business School en expert op het gebied van strategie en concurrentie) zijn er drie bedrijfsstrategieën mogelijk; een strategie die zich richt op ‘uniek’ zijn (differentiatiestrategie), een strategie die zich richt op de goedkoopste zijn (kostenleiderschap) en een strategie die zich richt op de nichemarkt (focus-strategie).

Merkstrategie is hoe het publiek jouw merk ervaart, dus meer dan de creatie van een logo en of huisstijl. Merkstrategie is een proces, het logo bijvoorbeeld is maar één hoofdstuk van het hele merkverhaal. Strategieën vliegen je om de oren en als je er niet in thuis bent lijken ze maar wat veel op elkaar. Wat de gemeenschappelijke deler voor sterke merken ook is, ze zijn in staat echte connecties aan te gaan. Dat is wat wij willen, een sterke connectie met jou en je bedrijf aangaan, om samen een merkboek te ontwikkelen en iedereen het ‘club’gevoel te geven om de competitie aan te gaan, zoals we ook Fortuna Sittard ‘nao veure’ hielpen.
 
Welke bedrijfsstrategie er ook gekozen wordt, het is van cruciaal belang voor het succes van een organisatie. Het bepaalt de richting. Het kan leiden tot een concurrentievoordeel, een beter rendement op investeringen en kan helpen om te gaan met veranderingen in de omgeving en moet goed worden geïmplementeerd om ook succesvol te zijn. Maar strategie kan niet zonder missie en of visie.

 

Dat is wat wij willen, een sterke connectie met jou en je bedrijf aangaan, om iedereen het ‘club’gevoel te geven om de competitie aan te gaan.

Missie met een visie of een visie met een missie?

De visie bepaal je als eerste. Hierin kijk je naar wat je met je onderneming wilt bereiken. Wat is het ideaalbeeld van het bedrijf voor de toekomst. Vanuit daar kun je een missie gaan uitstippelen. Daar helpen we je graag bij door de juiste vragen te stellen en samen de propositie te ontwikkelen.
 
Missie is de dieperliggende motivator om je bijdrage als bedrijf of organisatie te leveren. De missie beschrijft de identiteit van een organisatie en wat deze in de huidige situatie wil bereiken. Met een heldere missie weet iedere werknemer waarom hij of zij deed wat hij deed en doet.
 
Met een visie, missie en strategie breng je focus aan in je bedrijfsactiviteiten. Het helpt je bij het maken van keuzes, zodat je weet wat je wel en niet gaat doen. Hiermee motiveer je ook je medewerkers. Zo weten ze wat er van hen wordt verwacht en welke kant het bedrijf opgaat.
 
De strategiebepaling is het geheel van stappen, bewustwording, vraagstelling, dataverzameling, oordeelsvorming, keuzes maken. Zodat een nieuwe strategie tot stand kan komen. Uit de strategische analyse kunnen diverse sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voortkomen.  Dit proces helpt je te bepalen op welke strategische doelen je je moet concentreren om je bedrijf vooruit te helpen.
 
Communicatie wordt strategisch wanneer het bewust wordt ingezet om specifieke doelen te bereiken en een organisatie, merk of individu te positioneren op een manier die aansluit bij de gekozen langetermijnvisie. Dit gaat niet zonder eerst op ‘oorlogspad’ te gaan en de strategie te bepalen. Zonder kleur te bekennen krijgt deze strategie geen identiteit. Omdat je ten eerste wilt dat iets er goed uitziet en daarnaast is het belangrijk dat een boodschap op een visuele manier effectief wordt gecommuniceerd. Want beleving is ‘key’. Een ideaalbeeld van je product of dienst dat aansluit bij de doelgroep. Dit kan alleen met de weloverwogen ‘design’ keuzes.

Alles om ons heen is marketing met een snelheid die niet meer bij te houden is. Wat is nu de juiste strategie? Vanuit welk perspectief je iets bekijkt en hoe en op welke manier breng je dat naar buiten. Want uiteindelijk gaat het om het resultaat. Maar welk resultaat wil je bereiken? Wat zijn jouw ambities en doelen? En hoe bereik je jouw doelgroep(en)? Hoe wil je dat bereiken en binnen welke termijn? Als je die vragen kunt beantwoorden is de strategie al aardig op orde. Mocht je daar zelf niet uitkomen?  Dan weten wij met de juiste ‘tools’ en vragen samen met jou en je team een duidelijke strategie te ontwikkelen.
 
We communiceren met gevoel en kiezen onze woorden, kleuren en logo’s met de grootste zorg en aandacht. Weloverwogen om het beste uit jou en je bedrijf te halen. Het heeft alles te maken met het raken van de juiste snaar. Roken samen liever een ‘vredespijp’ of spelen samen een potje Stratego om jouw bedrijf, product of organisatie op de kaart te zetten. Daarom “wij maken geen leuke dingen, maar sterke merken.”
 

Bij Mannen van 80 weten wij hoe jij met jouw bedrijf die juiste toon gaat raken. Dat begint met een goed gesprek over verandering en terug naar de basis. Waarom jij doet wat je doet en wat wij kunnen doen om je daarbij te helpen. Met deze connectie mochten wij ook bouwen aan de strategie van Qonnect. Wil jij vrijblijvend een gesprek over een winnende strategie? Laat het ons weten.

Interessant?

Lees ook onze andere blogs