Wijzers in Onderwijs

Een nieuwe naam en identiteit ontwikkelen voor fuserende stichtingen in het basisonderwijs.  

Hierin moesten zowel de primaire als secundaire doelstellingen op een passende manier gecommuniceerd kunnen worden, zowel in woord als beeld. En daar de nieuwe stichting in onze optiek niet enkel bekend moet zijn bij de ouders, maar ook bij de leerlingen, hebben we geopteerd voor een beschrijvende, Nederlandstalige naam die richting en educatie omhelst. Wijzers als indicatoren voor zowel de koers van de onderliggende basisscholen, als het persoonlijke educatieve traject van de leerlingen.