Maastricht University

Internationale stem voor de rechten van kinderen.

Marieke Hopman onderzoekt de rechten van kinderen in moeilijke delen van de wereld. Omdat haar onderzoek essentieel bijdraagt aan de kansen van deze kinderen is het zaak dat deze rapportages goed worden gecommuniceerd. Geen dikke boekwerken met enkel beleidsmatige taal, maar een overzichtelijke, duidelijke verhaallijn ondersteund met visualisaties die de kern overbrengen. Mannen van 80 is hierin proactief de partner om zo ons steentje bij te dragen in deze goede zaak.