Livesafe

Uw veiligheid in eigen hand.

Mobiele alarmering is een moderne variant van de reguliere vaste persoonsalarmering. Waar de traditionele vormen van persoonsalarmering in de meeste gevallen alleen binnenshuis en rondom het huis werken, werkt mobiele personenalarmering van Livesafe altijd en overal, wereldwijd! Dus veel meer vrijheid én zekerheid dat je altijd, met slechts één druk op je alarmknop, van de beste zorg bent voorzien. 

Voor dit innovatieve zorgproduct mochten wij de doorontwikkelen van de identiteit, profilering en positionering ontwikkelen en definiëren. Met een groeiende doelgroep die moeilijk te bereiken is een fantastisch mooie uitdaging waarin we intrinsieke waarden hebben weten te koppelen aan de verbeteringen in het dag-dagelijkse leven van deze mensen. Livesafe is een product (en dienst) die het leven voor haar klanten écht verbeterd. In een woord fantastisch.