Landelijk Ouderpanel

Een initiatief van Ouders & Onderwijs en Stichting Opvoeden.nl

Via het Landelijk Ouderpanel kunnen ouders laten weten wat zij belangrijk vinden én nodig hebben als het gaat om opvoeden en onderwijs. De behoefte en belangen van de ouders en hun kinderen is voor deze organisaties het vertrekpunt voor besluitvorming in onderwijs, jeugd(gezondheid)zorg, wetenschap, overheid en politiek en zien het panel daarvoor als een belangrijk instrument. Een ander belangrijk doel is de informatievoorziening over opvoeden en onderwijs goed laten aansluiten op de behoefte en leefwereld van ouders en hun mening peilen over actuele kwesties. Onze bijdrage en samenwerking hierin was het samenvoegen en in beeld brengen van alle kaders voor de ontwikkeling van de visuele identiteit. Een duidelijke en eigen branding als doel, persoonlijkheid en vlot zoals in een gesprek. Dat is het zeker geworden.