Issy. Goed bezig!

Informeren, inspireren en activeren.

Issy is een initiatief dat is ontstaan vanuit Voedselbanken Nederland en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Aanleiding is de toenemende noodzaak om jongere mensen te vinden voor vrijwilligerswerk. Het groeiende besef dat 'de vrijwilliger van nu' een ander profiel heeft dan de traditionele vrijwilliger, die een langdurige samenwerking aangaat, is gezocht naar een manier om beter aan te sluiten bij de belevingswereld en het profiel van de jonge potentiële vrijwilligers. Hierbij is de conclusie getrokken dat de vrijwilliger van 'niemand' is. De burger besluit zelf of en zo waar men tijd beschikbaar stelt om vrijwilligerswerk te doen. Het gaat hierbij in de communicatie vooral om informeren, inspireren en activeren!